Ostrik A.V. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Ostrik A.V.