L. S. Rybakov and 1. V. Mishustin | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

L. S. Rybakov and 1. V. Mishustin