L.I. Sedov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

L.I. Sedov