I.A. Garagash and V.N. Nikolaevskii | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

I.A. Garagash and V.N. Nikolaevskii