G. V. Kozlov and A. K. Mikitaev | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

G. V. Kozlov and A. K. Mikitaev