D.A. Koniok | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

D.A. Koniok