Basistov Yu.A. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Basistov Yu.A.