and Zinovich S.A. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and Zinovich S.A.