and Z. G. Chernorukova | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and Z. G. Chernorukova