and Yurij Antonov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and Yurij Antonov