and Yu.G. Yanovsky | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and Yu.G. Yanovsky