and Yu.G. Yanovskii | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and Yu.G. Yanovskii