and V.I. Pakhunov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and V.I. Pakhunov