and V.E. Zgaevsky | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and V.E. Zgaevsky