and T. B. Koshkina | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and T. B. Koshkina