and Sidorov I.I. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and Sidorov I.I.