and S.V. Shilko | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and S.V. Shilko