and N.P. Shumova | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and N.P. Shumova