and N.I. Shut | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and N.I. Shut