and E.I. Kochemasova | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and E.I. Kochemasova