and A. P. Orlov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and A. P. Orlov