and A. N. Blintsov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and A. N. Blintsov