and A.G. Kravtsov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and A.G. Kravtsov