and A.A. Yugov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

and A.A. Yugov