Aksenov Yu.V. and Obraztsov I.F. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Aksenov Yu.V. and Obraztsov I.F.