A.V. Gerassimov and D.M. Shalkovsky | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

A.V. Gerassimov and D.M. Shalkovsky