A.N. Zakhlevnykh and P.A. Sosnin | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

A.N. Zakhlevnykh and P.A. Sosnin