A.J.M. Ferreira and J.M.A.C. Sa. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

A.J.M. Ferreira and J.M.A.C. Sa.