A.G. Gorshkov and A.A. Dergachev | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

A.G. Gorshkov and A.A. Dergachev